Arbetsmiljö i projekt - samverkan och förändringsarbete

Kurs- & busstider internat

Dag 1:
Kursstart: 11.00
Buss fr. Cityterminalen kl. 10.15

Dag 3:
Kursavslut: 14:45
Buss avgår fr. Runö kl. 15.00

Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om hur man tillvaratar arbetsmiljön i projekt, i förebyggande syfte, vid ombyggnationer eller när organisationen ska förändras. Du får även med dig en handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.

Du har i dag en roll som

skyddsombud/arbetsmiljöombud, ledamot i en skyddskommitté, huvudskyddsombud, regionalt skyddsombud, facklig företrädare, chef eller arbetsledare.

 

Utbildningen tar bland annat upp

 • nulägesanalys
 • aktivt projektarbete
 • samspelet mellan arbetsmiljölagen och medbestämmandelagen
 • ritningsgranskning
 • människors reaktioner vid förändringar
 • en fördjupningsuppgift med exempel ur verkligheten.

 

Efter utbildningen ska du

 • ha kunskap om arbetsmiljölagen
 • Ha kunskap om föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
 • kunna bevaka arbetsmiljöfrågorna vid projektarbete
 • ha kunskap om vad som ska förhandlas enligt medbestämmandelagen
 • känna dig säker kring arbetsmiljöfrågor i projektarbete
 • kunna riskgranska inför ändringar i organisationen
 • ha grundläggande kunskaper i ritningsgranskning
 • ha tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet på den egna arbetsplatsen.

Arbetsformer

Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbete i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar.

Omfattning

Tre dagars internat på Runö, Åkersberga eller tre dagars distansutbildning, beroende på vad du anmäler dig till.