Kvalificerad ordförandeutbildning

Kvalificerad ordförandeutbildning

En samverkanskurs i samarbete mellan LO och Runö.

Anmälan till Kvalificerad ordförandeutbildning

Sista anmälningsdag 20 juni

Utbildningen genomförs i en sammanhållen process som kräver 100 procentig närvaro och har tre huvudteman.

Steg 1:           Ledarskap
Steg 2:           Demokrat/organisation
Steg 3:           Arbetsrätt

Under dessa tre steg behandlas bland annat ämnen som; 

  • Rollen som ordförande
  • Gruppdynamik
  • Jämlikhet och jämställdhet
  • Stadgar
  • Organisering
  • Delar av arbetsrättslagstiftningen; FML, MBL, LAS
  • Samverkan mellan fackförbund och arbetsgivare

Utbildningen genomsyras av jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv i alla frågor. Viss inläsning och hemarbete kommer att ske inför och mellan utbildningsstegen.

Kurslängd  
Utbildningen genomförs under sammanlagt tio kursdagar fördelat på tre tillfällen.

Plats

Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum

Näsvägen 100
184 44 Åkersberga
tfn: 08-555 380 00

Kursdatum

Steg 1: 5-8 september
Steg 2: 11-13 oktober
Steg 3: 29 nov – 1 dec

Steg 2 & 3
ankomst kvällen före.

Sista anmälningsdag:
20 juni

Tider steg 1

Kursstartsdag
Kursstart kl.11:00
Buss fr. Cityterminalen kl. 10:15 på kursstartsdagen

Avslutningsdagen
Avslutning kl. 14:45
Buss till Cityterminalen kl. 15:00

Tider steg 2 & 3

Kursstartsdag
Kursstart kl.08:30
Buss fr. Cityterminalen kl. 16:00 dagen före kursstart

Avslutningsdagen 
Avslutning kl. 14:45
Buss till Cityterminalen kl. 15:00

Mer information?
Om du inte hittar svaret på dina frågor här kan du alltid kontakta:
Ann-Mari Schwartz
Samverkansansvarig, pedagog och folkbildare
mailann-mari.schwartz@runo.se phone0855538268