Pedagogisk vidareutbildning

Pedagogisk vidareutbildning

En samverkanskurs i samarbete mellan LO och Runö.

Anmälan till Pedagogisk vidareutbildning med riksintag 2023

I samverkan med Runö erbjuder LO nu Pedagogisk vidareutbildning med riksintag. Detta inom ramen för den handledarsatsning vi gör under 2023.

Första steget genomförs 27 – 29 juni och det andra steget 23 – 24 augusti 2023 på Skåvsjöholm.

Pedagogisk vidareutbildning har erbjudits i några LO-distrikt vid ett fåtal tillfällen men inte tillräckligt frekvent. Utbildningen vänder sig till handledare som har deltagit i grundutbildningen (eller har motsvarande kunskaper) och som kontinuerligt i egenskap av handledare genomfört fackliga utbildningar.

Just denna utbildning ska även ses i ljuset av att LO centralt genomför ett arbete med att se över och justera, syfte, mål och innehållet i Pedagogisk grund- och vidareutbildning (samt övriga utbildningar som ingår i Pedagogisk utvecklings­väg). Vi formulerar exempelvis lärandemål enlig Blooms taxonomi för alla dessa utbildningar men får även erfarenhet om program, innehåll mm håller i praktiken.

Innehåll
Under utbildningen kommer man beröra, bland annat följande ämnen/områden;

  • Att vara en idébärare
  • Normer och dess påverkan
  • Folkbildning
  • Metoder och verktyg
  • Rollen som handledare
  • Att skapa goda lärsituationer
  • Erfarenhetsutbyte

Plats

Skåvsjöholm

Skåvsjöholmsvägen 80
184 94 Åkersberga

Kursdatum

Steg 1: 27 – 29 juni
Steg 2: 23 – 24 augusti

Sista anmälningsdag:
26 maj

Tider

Kursstartsdag
Kursstart kl. 10:00
Buss fr. Cityterminalen dagen före kursstart kl. 09:00

Avslutningsdagen
Avslutning kl. 15:00
Buss till Cityterminalen kl. 15:15

Mer information?
Om du inte hittar svaret på dina frågor här kan du alltid kontakta:
Ann-Mari Schwartz
Samverkansansvarig, pedagog och folkbildare
mailann-mari.schwartz@runo.se phone0855538268