Vi tar ställning

I vårt folkbildningsarbete strävar vi efter att ge våra deltagare möjligheter att erövra kunskap för att förstå och påverka sin livssituation med demokratin som verktyg.
Vi vill se ett samhälle präglat av frihet, rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och solidaritet och vi tror på alla människors lika värde och lika rätt!

Att ta ställning innebär för oss att uttrycka och bilda opinion för våra uppfattningar. Det innebär att ingå i och vara delaktiga i nätverk och samarbeten med organisationer och individer som delar våra värderingar och som arbetar för samma mål. Det innebär också att aktivt motverka och ta avstånd från de krafter som förespråkar en samhällsutveckling som kränker människovärdet och som åsidosätter de demokratiska fri- och rättigheterna.

Som exempel på vårt arbete genomför vi på egen hand och i samverkan med bl.a. stiftelsen EXPO återkommande folkbildningsinsatser för att motverka främlingsfientlighet och rasism och via Föreningen Arbetarrörelsens Folkhögskolor samarbetar vi med Olof Palmes Internationella Center med kompetensutveckling av fria fackföreningar i andra länder.

Vi arbetar kort sagt aktivt för att i stort och smått skapa möjligheter för bildning och möten som bidrar till en samhällsutveckling i enlighet med arbetarrörelsens grundläggande värderingar.