Pedagogisk grundutbildning

Pedagogisk grundutbildning

En samverkanskurs i samarbete mellan LO och Runö.

Anmälan till Pedagogisk grundutbildning

LO erbjuder ännu en Pedagogisk grundutbildning med riksintag i samverkan med Runö. Första steget äger rum den 10-12 oktober 2023 med ankomst den 9:e oktober. Det andra steget äger rum den 28-29 november 2023 med ankomst den 27 november.

Pedagogisk grundutbildning erbjuds och genomförs normalt sett i varje LO-distrikt men i vissa LO-distrikt har man inte möjlighet att genomföra utbildningen tillräckligt frekvent. Pedagogisk grundutbildning med riksintag riktar sig först och främst till deltagare i de LO-distrikt som inte har möjlighet att genomföra denna. Det betyder dock inte att deltagare från övriga distrikt inte är välkomna att söka utbildningen.

Denna utbildning kan även ses i ljuset av den Handledarsatsning som äger rum under 2023 och det arbete som pågår med att se över och justera, syfte, mål och innehållet i Pedagogisk grund och de övriga utbildningarna som ingår i Pedagogisk utvecklings­väg.

Praktik
Deltagarna ska under den mellanliggande perioden praktisera som handledare. Anmälande organisation ansvarar för detta. 

Innehåll

  • Pedagogisk grundsyn
  • Folkbildning
  • Hur vi lär och det livslånga lärandet
  • Rollen som Handledare
  • Metoder och övningar
  • Gruppens utveckling
  • Att skapa bra lärsituationer
  • Vikten av att reflektera
  • Att formulera och ställa frågor för ökat lärande
  • Att utvärdera och följa upp

Plats

Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum

Näsvägen 100
184 44 Åkersberga
tfn: 08-555 380 00

Kursdatum

Steg 1: 10-12 oktober
Steg 2: 28-29 november

Båda stegen har ankomst kvällen före.

Tider steg 1

Kursstartsdag
Kursstart kl. 08:30
Buss fr. Cityterminalen dagen före kursstart kl. 18:00

Avslutningsdagen
Avslutning kl. 14:45
Buss till Cityterminalen kl. 15:00

Tider steg 2

Kursstartsdag
Kursstart kl. 08:30
Buss fr. Cityterminalen dagen före kursstart kl. 18:00

Avslutningsdagen
Avslutning kl. 14:45
Buss till Cityterminalen kl. 15:00

Mer information?
Om du inte hittar svaret på dina frågor här kan du alltid kontakta:
Ann-Mari Schwartz
Samverkansansvarig, pedagog och folkbildare
mailann-mari.schwartz@runo.se phone0855538268