Våra utbildningsområden

Personalutbildningar

Vår vision är att erbjuda samordning av Sveriges bästa personalutbildningar för LO, LOs förbund och A-kassor. Vi samordnar personalutbildningar i form av kortare eller längre kurser, seminarier, workshops osv. Vi kan även skräddarsy utbildningar utifrån specifika behov eller vara ett bollplank för dig och dina chefer.

Se kurstillfällen

Uppdragsutbildningar

En uppdragsutbildning är en kurs som utförs av Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum på uppdrag av en beställare.

Tillsammans med er kommer vi överens om på vilket sätt vi bäst bidrar som pedagogisk resurs, så att intentionen med utbildningen uppnås.

Läs mer

Samverkanskurser

Låt oss hjälpa dig och din organisation att förverkliga era bildningsprojekt!

Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum genomför årligen ett stort antal specialanpassade kurser framförallt tillsammans med LO-förbunden.

Läs mer