Runö Folkhögskola& Utvecklingscentrum

Utbildningsanordnare för LO och LO-förbundens centrala fackliga utbildningar

Hitta rätt bland våra utbildningar

Vi skapar förutsättningar för fortsatta framsteg
bland fackligt engagerade över hela Sverige.

Välkommen till oss!

Hos oss har fackliga företrädare fått kunskaper och redskap för sitt fackliga arbete i drygt 60 år. Idag är vi utbildningsanordnare för LOs och LO-förbundens centrala fackliga utbildningar.

Här får du alla de förutsättningar som du behöver för att kunna växa och utveckla dig i ditt uppdrag. Arkitekturen, konsten och litteraturen bidrar till att vistelsen blir en upplevelse.

Med ökat självförtroende, nyvunna kunskaper och förnyade krafter vänder du hemåt med lust och vilja att skapa förändring. Därmed skapas förutsättningar för fortsatta framsteg bland fackligt engagerade över hela Sverige.

Jonas Borgström
Utbildnings- & Utvecklingschef
Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum