Arbetsmiljöutbildning på uppdrag

Arbetsmiljö-utbildning på uppdrag

En utbildning som tas fram tillsammans med dig som beställare och utförs av Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum.

Vad är en uppdragsutbildning?

Vi erbjuder arbetsmiljöutbildning som skräddarsys för just er. Vi utformar kursinnehåll och program i dialog med dig som beställare. Den utgår från era specifika behov och vi använder era rutiner och dokument som grund. Finns det behov kan vi komma med tips och förslag på nya dokument och mallar. Tillsammans ser vi till att utbildningen möter era intentioner och behov där vi som Runö bidrar med vår erfarenhet av arbetsmiljöarbete och som pedagogisk resurs.

Formen för detta kan variera beroende på om det är ett enstaka utbildningstillfälle eller starten på ett utbildningsprojekt. Utbildningen kan genomföras endera hos er eller här hos oss på vår anläggning Runö Möten & Event.

Vi jobbar med folkbildning där den pedagogiska idén bygger på dialog. Där vi genom samtal och diskussioner förankrar teorin i praktik som i sin tur leder till kunskap och handling.

Expertmedverkan och färdiga utbildningspaket

Våra pedagoger har gedigen kompentens inom arbetsmiljö med lång erfarenhet från många olika typer av arbetsplatser och aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete

Exempel på ämnesområden

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Risk och konsekvensbedömningar
  • Arbetsmiljö i projekt
  • Kränkande särbehandling
  • Arbetsanpassning och rehabilitering
Mer information, förfrågan och beställning?
Prata med våra experter!
Om du vill veta mer om uppdragsutbildning, diskutera din idé, få offert eller göra en beställning, kontakta:
Anita Erkus
Kurssamordnare, pedagog och folkbildare
mailanita.erkus@runo.se phone0855538073
Jonas Borgström
Utbildnings-& utvecklingschef
mailjonas.borgstrom@runo.se phone0761406260
Egen konferensanläggning

Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum ligger några mil norr om Stockholm.

Här finns också Runö Möten & Events som tar emot grupper på allt från en handfull personer till flera hundra mötesdeltagare.

Det kan vara bra att veta att de har mer än 220 bäddar, 30-talet mötesrum och Runöhallen, som kan ta emot upp till 600 sittande gäster.

Läs mer på Runö Möten & Events