Verksamhetsidé

Verksamhetsidé

Runö är en folkhögskola, men också ett utvecklingscentrum och en konferensanläggning. En unik mångfald av verksamheter som gör oss väl rustade att möta organisationers och individers bildningsbehov.

Vår vision

Alla lämnar Runö med energi, kunskap och engagemang

Våra värdeord

K.O.M.E.TKunskap, Omtanke, Mod, Engagemang, Tillit

Vår verksamhetside

Runö är en folkhögskola, men också ett utvecklingscentrum och en konferensanläggning. En unik mångfald av verksamheter som gör oss väl rustade att möta organisationers och individers bildningsbehov.

Runö startade som LO-skola 1952 och folkhögskoleverksamheten tillkom 1962. På den tiden var skolan en integrerad del av LO men sedan 1995 ägs och drivs verksamheten av Ideella föreningen LOs folkhögskola Runö. Bland föreningens medlemmar finns LO, LO-förbunden och ABF.

Kärnan i Runös verksamhet

Vår verksamhetsidé är att vara en nyskapande pedagogisk resurs för LO, LO-förbunden och den övriga arbetarrörelsen, såväl nationellt som regionalt i Stockholmsområdet.

Ända sedan starten är kärnan i vår verksamhet att utbilda fackligt förtroendevalda. Under årens lopp har förändringar skett mot en större mångsidighet, men våra grundläggande fackliga idéer och värderingar består.

Stort mervärde

Konferensanläggningen Runö Möten & Events ligger i vacker skärgårdsnatur i Åkersberga. Vår målsättning är att erbjuda en service och kvalitet som överträffar jämförbara anläggningar. Konferens-anläggningen används internt men bokas också av många andra företag och organisa-tioner. Vår specialitet är stora kongresser, konferenser och events. Vi anser att alla möten är stora möten. Det betyder inte att det behöver vara många som träffas. Det kan lika gärna vara några få som träffas för att ta stora beslut.

Inspirerande utbildningsmiljö

Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum förlägger främst sina utbildningar till vår konferensanläggning Runö Möten & Events i Åkersberga.

Vi erbjuder pedagogiska och inspirerande utbildningsmiljöer som understödjer skolans verksamhetsidé.

Vår styrelse

Här hittar du kontaktuppgifter och översikt för aktuell styrelse i Ideella föreningen LO:s folkhögskola Runö.

Styrelse

Vi vill öka folkbildningen

Runö uppbär stats- och landstingsbidrag för folkhögskoleverksamhet. Och med det följer ett ansvar att leva upp till statens syften med stödet till folkbildningen.

Dessa syften är att:

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t.ex. politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete).
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
  • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.


Folkbildningsrådet fördelar på uppdrag av riksdag och regering statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor samt följer upp och utvärderar folkbildningens verksamheter.

Ideella föreningen LOs folkhögskola Runö är huvudman för Runös verksamheter.

Vill du veta mer om Runö?
Prata med våra experter!
Ibland kan det vara svårt att hitta det man söker, vill du veta mer om Runö eller vår verksamhetsidé? Kontakta en av våra experter så hjälper vi dig
Robert Ekstrand
Verksamhetschef
mailrobert.ekstrand@runo.se phone0855538271
Jonas Borgström
Utbildnings-& utvecklingschef
mailjonas.borgstrom@runo.se phone0761406260