Lediga jobb

Lediga jobb

Runö Folkhögskola och Utvecklingscentrum har ansvar för alla centrala tvärfacklig utbildningar, LOs kunskapssystem, men ska också bistå med nya tankar och metoder om lärande i facklig verksamhet.

Runö Folkhögskola & Utvecklingcentrum

Runö ska vara en nyskapande utvecklings- och utbildningsresurs för LO och LOs medlemsförbund i byggande av ett bättre samhälle och arbetsliv, såväl nationellt som regionalt i Stockholmsområdet. Runö ska ge människor möjlighet att växa själsligt, kulturellt och intellektuellt.

Runö ska vara en betydelsefull pedagogisk resurs för arbetarrörelsen och för andra organisationer som står arbetarrörelsen nära i Sverige och internationellt. Runö erbjuder en mötesplats och arena för nyfikenhet och fri debatt. Runö ska vara en välkomnande och pedagogisk mötesplats där människor i organisationer och företag kan bedriva egen kurs- och konferensverksamhet.

Runö Folkhögskola och Utvecklingscentrum har ansvar för alla centrala tvärfacklig utbildningar, LOs kunskapssystem, men ska också bistå med nya tankar och metoder om lärande i facklig verksamhet. Vi ser till att det blir många spännande möten mellan nya och gamla rörelser, över nations- och generationsgränser och mellan akademiker och praktiker.

Totalt är vi ca 80 personer anställda. Runö eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald.

Nu söker vi