Vår pedagogik

Vår pedagogik

Runö tar ställning för folkbildningens idé och för arbetarrörelsens grundläggande värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet.

Människosyn – kunskapssyn – samhällssyn

Vår syn på människor är att varje person är en resurs med potential att lära, utvecklas och ta ansvar. Vi tror på folkbildning och arbetarrörelsens värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet. Vi ser kunskap som en föränderlig materia som växer fram i mötet mellan människor och teori och praktik.

Vårt samhälle är en samling av människor som tillsammans bestämmer framtiden. Vi anser att demokrati är ett verktyg för att organisera förändring. Lärande är en process där kunskap måste erövras av varje person. Vår roll är att skapa bästa möjliga förutsättningar.

Vi använder dialogpedagogik och uppmuntrar deltagarnas inflytande och styrning. Vi använder vardagsproblem som stoff för att uppnå relevans och utmana deltagarna att söka kunskap.

Lärande för förändring bygger på förståelse, analys och verktyg för att nå mål. Vi tror på en pedagogik som leder till handling och förändring.