Utvecklingscentrum

Utvecklingscentrum

Om du och din organisation behöver hjälp med utbildning, förändringar i studieverksamheten, finansiering från EU eller kunskapsvalidering för förtroendevalda, välkomna att kontakta oss på Runö!

Vårt utvecklingsuppdrag

Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum har fått uppdraget från LO och LO-förbunden att vara deras utvecklingscentrum. Vi har ansvar för centrala tvärfackliga utbildningar inom LOs Kunskapssystem och för utvecklingsarbete på områden som berör lärande i fackliga organisationer och folkrörelser.

Vi samarbetar främst med LO, LO-förbunden och andra organisationer inom arbetarrörelsen samt ABF inom pedagogisk utveckling och kultur. Uppdraget beslutas av LOs styrelse och preciseras årligen av LOs Centrala Utbildningskommitté.

Vi gör utvecklingsarbete i projektform och som en del av vår folkbildningsverksamhet. Vi har ett brett kontaktnät och möjliggör snabba utvecklingsinsatser för LO-förbunden.

Samverkan mellan folkhögskolor

Runö har en drivande roll i samarbete och samverkan mellan de 16 folkhögskolor som tillsammans utgör Föreningen Arbetarrörelsens Folkhögskolor.

Skolorna har samtliga gemensamt att de är folkrörelsedrivna med olika delar av arbetarrörelsen som huvudmän.

Föreningen Arbetarrörelsens folkhögskolor