Samverkan

Samverkan

Vi genomför årligen ett stort antal specialanpassade kurser framförallt tillsammans med LO-förbunden.

Samverkan skräddarsydd utbildning

Din pedagogiska resurs och partner i skapandet av framgångsrika bildningsprojekt

Vår grundläggande roll är att vara en pedagogisk stöttepelare och vi tar det ansvaret på största allvar. Vi tror på utbildningens kraft att forma individer och samhällen, men vi vet också att det krävs mer än bara kunskap.

Vi är inte bara utbildare; vi är experter inom viktiga ämnen som har betydelse för fackliga frågor. Vi håller oss ständigt uppdaterade om de senaste trenderna och utvecklingarna inom arbetsmarknaden och organisationsfrågor. Detta gör oss till en oslagbar partner i skapandet av bildningsprojekt som inte bara informerar utan även formar och stärker.

Vår personal är fylld med erfarna pedagoger som har egen erfarenhet av fackligt arbete. Denna kombination av pedagogisk kompetens och praktisk erfarenhet ger oss förmågan att förstå och samarbeta effektivt med organisationer och kursdeltagare.

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar, vilka ofta genomförs som korta folkhögskolekurser i samarbete med samverkansparter. Vi anpassar alltid innehållet, omfånget och platsen för utbildningarna för att passa beställarens specifika behov.

Tack vare vårt stöd från staten kan vi erbjuda kostnadsfri tillgång till våra lärarresurser. Vi tror att alla bör ha rätt till kvalitativ utbildning, och vi är stolta över att kunna bidra till detta.

Låt oss hjälpa er att skapa framgångsrika bildningsprojekt. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med er för att nå era mål!

Hur går det till?

Samverkansparten/parterna utformar kursinnehåll och program i dialog med Runö och kommer överens om på vilket sätt vi bäst bidrar som pedagogisk resurs.

Formen för detta kan variera beroende på om det handlar om en enstaka utbildning eller om en återkommande samverkanskurs eller kanske rentav starten på ett större utbildningsprojekt som ska genomföras på många håll i landet.

Därför kan Runös medverkan i praktiken ibland handla om att leda kursen, ibland om att utveckla ett handledarlag och ibland om pedagogisk planering och uppföljning med samverkanspartens egna handledare.

Expertmedverkan och färdiga kurspaket

Våra erfarna pedagoger genomför dagligligen kvalificerade fackliga utbildningar i LOs Kunskapssystem. Vi erbjuder kortare föreläsningar, kurspass och hela kurspaket som levererar sakkunskap till samverkanskurser.

Låt oss hjälpa dig att uppnå framgång!

Exempel på ämnesområden

  • Arbetsmarknadsfrågor
  • Arbetsrätt
  • Arbetsmiljö
  • Ledarskap och organisation
  • Svåra samtal
  • Projektledning
  • Ideologi, politik
  • Kommunikation, retorik och opinionsbildning
  • Pedagogik, vuxnas lärande och inlärningsstilar
Mer information, förfrågan eller beställning?
Om du vill veta mer om samverkan, diskutera din kursidé, se vad det skulle kunna kosta eller rentav göra din beställning direkt, kontakta:


Du kan enkelt fylla i vår särskilda blankett och skicka den till Runö via post eller e-post. Ange kursens innehåll, deltagarantal, datum, plats och kontaktperson. Vi tar kontakt så fort vi har mottagit din förfrågan/beställning.

Ladda ned samverkansavtal
Ann-Mari Schwartz
Samverkansansvarig, pedagog och folkbildare
mailann-mari.schwartz@runo.se phone0855538268
Jonas Borgström
Utbildnings-& utvecklingschef
mailjonas.borgstrom@runo.se phone0761406260