Förtroendemannalinjen

Förtroende-mannalinjen

Förtroendemannalinjen är en samling kurser som steg för steg ger dig viktiga kunskaper och färdigheter som du behöver i dina olika uppdrag.

Om Förtroendemannalinjen

Förtroendemannalinjen är en samling kurser som steg för steg ger dig viktiga kunskaper och färdigheter som du behöver i dina olika uppdrag. Kursen Insikter är första steget, portalkursen. För att fullt ut tillgodogöra sig kunskaperna är det en fördel att gå utbildningarna i rätt ordning,

Under de olika kurserna kommer du att få enorm kunskap om dig själv, om fackets möjligheter och utmaningar, dess historia, samtid och framtid. Din personliga utvecklig kommer att få en rejäl skjuts under resans gång och ditt nätverk med andra fackligt aktiva likaså. Insikten om förbundens olika utmaningar och styrkor kommer att göda den solidaritet som LO-förbunden byggt sin styrka på i över 100 år. Du blir en del av ett sammanhang och kanske är detta den verkliga starten på din fackliga resa.


Område 1
Facklig ideologi
Insikter
Det här är en gedigen kurs, den bas du behöver ha för att gå vidare till andra utbildningar.
Kurslängd: 10 dagar
Läs mer
Vi bygger landet
Vi bygger landet i gärning och ord, så inleds en av arbetarrörelsens mest stolta och marschvänliga sånger. Arbetarrörelsen…
Kurslängd: 5 dagar
Läs mer
Område 2
Fackligt ledarskap
Kommunikation och retorik
Upplever du ibland att du talar för döva öron? Många gånger handlar det om att själv lyssna aktivt,…
Kurslängd: 5 dagar
Läs mer
Jämlikt ledarskap
Vad vet du egentligen om dig själv som ledare? Vilka faktorer påverkar ditt ledarskap och hur samverkar de?…
Kurslängd: 5 dagar
Läs mer
Område 3
Politik och samhälle
Jämlikhetsakademin 1, Ekonomisk jämlikhet
Du får arbeta med grundläggande begrepp och teorier inom samhällsekonomin. Du får lära dig om sambandet mellan den…
Kurslängd: 5 dagar
Läs mer
Jämlikhetsakademin 2, Social jämlikhet
Du får sätta dig in i hur de politiska besluten som fattas på olika nivåer påverkar jämlikheten i…
Kurslängd: 5 dagar
Läs mer
Jämlikhetsakademin 3, Politisk jämlikhet
Kursen har både ett lokalt och globalt perspektiv. Du får arbeta med att hitta, och identifiera, politiska reformförslag…
Kurslängd: 5 dagar
Läs mer