Föreningen Arbetarörelsens folkhögskolor

Föreningen Arbetarörelsens folkhögskolor

Om du och din organisation behöver hjälp med utbildning, förändringar i studieverksamheten, finansiering från EU eller kunskapsvalidering för förtroendevalda, välkomna att kontakta oss på Runö!

Samverkan mellan folkhögskolor

Runö har en drivande roll i samarbete och samverkan mellan de 16 folkhögskolor som tillsammans utgör Föreningen Arbetarrörelsens Folkhögskolor.
Skolorna har samtliga gemensamt att de är folkrörelsedrivna med olika delar av arbetarrörelsen som huvudmän.

Inom ramen för föreningens verksamhet driver skolorna sina intressefrågor utifrån den gemensamma värdegrunden och egenskapen att vara just folkrörelsedrivna.
Föreningen arbetar även med gemensamma satsningar på kompetensutveckling och utbyte mellan skolorna.

Genom föreningens medlemskap i Olof Palmes Internationella Center stärks de enskilda skolornas möjligheter att medverka i internationella projekt kopplade till arbetarrörelsen.

Informationsfolder om FAF