Lathund för import av deltagare

Lathund för import av deltagare

Här följer en lathund hur du gör för att importera deltagare till en samverkanskurs med hjälp av en CSV fil

Importera deltagare från en lista (csv-fil)

En CSV-fil (Comma Separated Values – kommaavgränsade värden) är en filtyp som du kan skapa eller redigera i Excel.
CSV-filer lagrar information avgränsad av komman istället för att lagra den i kolumner. 

Gör så här:

1. Klicka på knappen ”Ladda ner mall”
När filen laddas ner så hamnar den i utforskaren under ”hämtade filer”.

2. Öppna filen
rad nummer 2 består av ett ifyllt exempel, detta ska ni ersätta. OBSERVERA, att den översta raden som innehåller rubriker ”Förnamn, Efternamn, Epost, Personnummer” etc EJ får raderas.

3. Fyll i era deltagare.
Observera att det måste vara hemadress till deltagaren och att personnumret måste vara korrekt ifyllt. Personnummer skall fyllas i ÅÅÅÅMMDD-XXXX.
Om personnumret inte fylls i rätt så kommer deltagaren inte läsas in i systemet.

4. Klicka på spara när du är klar

5. Gå tillbaka till sidan där du skall ladda upp den CSV-fil du just fyllt i. Dra och släpp filen från utforskaren
(under hämtade filer om du inte sparat ned den någon annanstans) till rutan där det står ”släpp filer här för att ladda upp”.

6. Klicka sedan på den gröna skicka knappen som du hittar längre ner på sidan.

Nu är du klar. Skulle du få ytterligare deltagare som skall gå kursen/utbildningen så kan du lätt gå in på samma länk igen, upprepa proceduren med en csv fil alternativt använda formuläret och fylla i enstaka deltagare.

Har du ytterligare frågor om inläsning av deltagare?
Ibland kan man behöva lite extra hjälp, då är det bara att kontakta oss.
Ann-Mari Schwartz
Samverkansansvarig, pedagog och folkbildare
mailann-mari.schwartz@runo.se phone0855538268
Marie R. Latva
Kursadministrativ samordnare
mailmarie.r.latva@runo.se phone0855538272