Avbokningsregler LOs ombudsmannautbildning

Avbokningsregler LOs ombudsmannautbildning

Giltigt avtal om bokning av utbildning träffas samma dag skriftlig bekräftelse skett från Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum, Personalutbildning.

Bekräftelse av bokad utbildningsplats sker sex månader före utbildningens start av respektive förbund.

Vid avbokning efter bekräftelse av plats ska beställaren ersätta 10 procent av det avtalade priset.

Sker avbokningen senare än fyra månader före första utbildningstillfället ska beställaren ersätta 50 procent av det avtalade priset.

Vid avbokning fyra veckor före utbildningens start ska beställaren till fullo ersätta Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum, Personalutbildning det avtalade priset för utbildningen.

Om förbund hittar ersättare före utbildningens start debiteras ingen avbokningsavgift.

När det gäller avbokning av kost och logi för utbildningen hanteras detta enligt Runö Möten och Events avbokningsregler.