Runös vintersalong

Runös vintersalong

2014 startade vi upp ett konstprojekt, vårt syfte är att inspirera till konstnärliga uttryck och lyfta fram kulturen inom arbetarrörelsen.

Vintersalong

Vår ambition är att det ska vara lätt att möta konst och kultur. När Runö etablerades på 50-talet satsades mycket på arkitektur, kultur och konst som skulle berika besökarna, så är det fortfarande. Vi har ett kulturarv att förvalta och utveckla därför arbetar vi aktivt med aktuella konstutställningar i vårt café. Hos oss finns en av Sveriges större privata konstsamlingar med bl a. Sven X:et Erixon, Albin Amelin och Elis Eriksson representerade.

Runö är en Folkhögskola & Utvecklingscenter för arbetarrörelseknutna organisationer och företag. Runö ligger på en egen halvö, just där Åkersberga övergår i skärgård. Åkersberga ligger ca 3 mil nordost om Stockholm.

2014 startade vi upp ett konstprojekt, Runös Vintersalong. Intresset blev stort. Vårt syfte är att inspirera till konstnärliga uttryck och lyfta fram kulturen inom arbetarrörelsen.

Vem kan delta

Vintersalongen är en jurybedömd utställning som står öppen för alla som är LO-medlemmar eller deltagare på Runö Folkhögskolas kurser. 

Juryn

Juryn består av personer anknutna till Runö som har olika erfarenhet och intresse av konstnärlig verksamhet.  

Ansökan/Information 

Du får söka med max 3 bidrag och du söker inte med själva föremålen/verken utan med fotografier av dem. Fotografierna ska vara papperskopior i A4 format. Samtliga fotografier ska vara märkt på baksidan med namn, adress och namnet på ditt bidrag. Till fotografierna ska du bifoga en komplett ifylld anmälningsblankett med din namnteckning. Fotografierna returneras ej. Insänt bidrag och ansökan betyder att du ger Runö tillstånd att erbjuda press för fri publicering i samband med utställningen. 

När vi öppnar upp för nya ansökningar så finner du anmälningsblanketten här. 

Villkor

Blir du antagen är medverkande vid vernissage ett krav. 

Om du är bosatt utanför Stockholm finns möjlighet att övernatta kostnadsfritt på Runö i samband med vernissage. 

Du ska skriva en presentation av dig och ditt skapande. 

Du står själv för packning och transport av verket/verken till Runö samt eventuell transportförsäkring, liksom för återtransporten efter utställningens slut. Juryn hänger utställningen. Vid försäljning tar Runö ingen provision, vi förmedlar kontakt med köpare.  

Har du har frågor om Vintersalongen är du välkommen att kontakta Elisabet Schildt, tfn 08-555 38 000 

VÄLKOMMEN!