sigill_samu_png_digital
Godkänd utbildare hos
AFA Försäkring

LADDA HEM (PDF)

ANMÄLAN & RESERV

Vid händelse av att utbildningen blir full kan du bli kallad som reserv.

Vi använder oss av ”först till kvarn” principen.

Dvs de sist anmälda är de som kan bli kallade som reserver. Så snart sista anmälningsdag för utbildningen varit så kallar vi till utbildningen.

KURSADMINISTRATION

Du når oss lättast dessa tider:

Mån – tors 08.00 – 16.30
Fredagar 08.00 – 15.00
Lunchstängt 12.00-12.30
varje dag

Telefon 08-555 382 00
E-post arbetsmiljo@runo.se

Arbetsmiljöutbildningar

– för alla med uppdrag inom arbetsmiljöområdet såsom skyddsombud, arbetsmiljöombud, chefer och arbetsledare

Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. I det arbetet är du en viktig kugge. Men för att du ska känna dig trygg i ditt uppdrag är det viktigt att du får den kunskap du behöver. Där vill vi gärna bidra med våra kunskaper och erfarenheter.

Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum anordnar med en unik erfarenhet och kompetens vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet. Vi har lång erfarenhet av arbetsmiljöutbildning, under 40 år har vi årligen utbildat hundratals med skyddsombud/arbetsmiljöombud huvudskyddsombud, regionala skyddsombud samt chefer och arbetsledare. Periodvis har vi på uppdrag av Svenskt Näringsliv, LO och TCO utfört särskilda utbildningssatsningar.

Du som utbildar dig i arbetsmiljö är eller ska bli skyddsombud, arbetsmiljöombud, huvudskyddsombud eller regionalt skyddsombud. Du kan också vara arbetsledare eller chef. Vi erbjuder ett brett spektrum av kurser, allt från vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet för dig som genomgått BAM (bättre arbetsmiljö) till funktionsutbildning för HSO och RSO.

Utgår från verklighetens arbetsmiljö

Pedagogiken i våra arbetsmiljöutbildningar utgår från deltagarnas förutsättningar och erfarenheter. Vi tror på ett aktivt deltagarstyrt lärande som utgår från var och ens verklighet där erfarenheter från deltagarnas arbetsplatser och arbetsmiljö leder till ny kunskap.

Våra pedagoger har själva verkat som skyddsombud, och har erfarenheter från en mångfald av arbetsplatser och arbetsgivare. Pedagogerna utbildas kontinuerligt och vi samarbetar med forskare, organisationer och företag, både nationellt och internationellt. Du får en verklighetsförankrad och aktuell arbetsmiljökurs som syftar till en bättre arbetsmiljö.

Arbetsmiljöutbildningarna kan anpassas för varje grupp och varje unik situation. Vi anordnar både partsgemensamma utbildningar och utbildningar i samverkan.

Arbetsmiljöutbildning Stockholm

Utbildningarna på internat hålls i Åkersberga, bara 30 minuter från Stockholm. Välkommen till Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum och nya kunskaper som utvecklar dig och din arbetsplats.


Hantering av personuppgifter

För att du ska kunna delta i utbildningen/mötet/konferensen behandlas dina personuppgifter för administration och genomförande av det du anmält dig till. Administration sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vi är måna om att skydda din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Mer information

Omfattning och pris 2023

2023 års utbildningar som genomförs som internat
Pris för 3 dagars kurs: 10 800 kr* exkl moms, inklusive kost och logi på Runö Möten & Events i Åkersberga, samt abonnerad buss Cityterminalen Stockholm – Runö Åkersberga tur och retur.

Pris för 4 dagars kurs: 14 300 kr* exkl moms, inklusive kost och logi på Runö Möten & Events i Åkersberga, samt abonnerad buss Cityterminalen Stockholm – Runö Åkersberga tur och retur.

Pris för 5 dagars kurs: 18 100 kr* exkl moms, inklusive kost och logi på Runö Möten & Events i Åkersberga, samt abonnerad buss Cityterminalen Stockholm – Runö Åkersberga tur och retur.

*) Med reservation för prishöjning.

Stöd för arbetsmiljöutbildning 2021-2023

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Det är gemensamma utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade. Satsningen pågår 2021–2023. 

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Stödet administreras av AFA Försäkring och börjar gälla den 1 januari 2021. Pengarna kommer att avsättas fram till och med 2023 för arbetsmiljöutbildningar. Satsningen omfattar alla företag och organisationer inom privat sektor med kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK och som tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Det nya stödet ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser, där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov. Utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade. Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum är självklart en godkänd utbildningsanordnare och det går att ansöka om stöd för våra distansutbildningar och internatutbildningar. Det går också att få ersättning för företagsanpassade utbildningar.

Här kan du läsa mer information om stödet från AFA Försäkring

Här kan du göra en ansökan om stöd för arbetsmiljöutbildning